คุณสมบัติ

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารของต้นพืช

2. เพิ่มภูมิต้านทานให้ต้นพืช

3. สร้างภาวะความสมดุลของการเจริญเติบโตของต้นพืชให้ต้นพืชแข็งแรงสมบูรณ์

4. ลดการชะลอการเจริญเติบโตของต้นพืช อันเนื่องจากความเคลียดจากจากสภาวะแวดล้อมและปัจจัยอันไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

วิธีใช้ :

    ทุเรียน เงาะ มะม่าง ชมพู่ ลิ้นจี่ ลำไย พุทรา มะนาว มะขามหวาน สับประรด สตรอเบอร์รี่ องุ่น ส้ม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อัตราการใช้ 20-30 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร หลังการตัดแต่งกิ่ง ก่อนออกดอกประมาณ 1 เดือน และเมื่อต้นพืชมีการชะงักการเจริญเติบโต พืชไร่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ผักคะน้า ผักกาดหัว หัวผักกาดขาว กะหล่ำดอก ผักกวางตุ่ง หอม กระเทียม คื่นฉ่าย กุ้ยฉ่าย มะเขือเทศ มะเขือ มะระ เผือก พริก มันฝรั่ง แตงโม แตงกวา ถั่วต่างๆ อัตราการใช้ 10-20 ซีซี./น้ำ 20 ลิตร เมื่อต้นพืชมีใบ 3-5 ใบ ก่อนออกดอกและก่อนเก็บเกี่ยว