คุณสมบัติ

1. แก้ปัญหาดินเปรี้ยว-ดินเค็ม เชื้อราในดิน

2. แก้ปัญหาดินแน่น-ดินดาน ทำให้ดินร่วนชุย ฟื้นฟูสภาพดิน

3. ช่วยย่อยสลายธาตุอาหารพืชที่ตกค้างในดิน เพื่อให้พืชนำกลับมาใช้ได้ใหม่

4. ช่วยในการสร้างจุลินทรีย์ในดิน

5. ช่วยให้พืช เขียวทน เขียวนาน ลำต้นแข็งแรง ทนแล้ง เจริญเติบโตได้ดี ป้องกันโรคเชื้อราในพืช

6. ช่วยเร่งระบบราก ขยายขนาด เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง น้ำหนักดี

7. เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน และนำพาธาตุอาหารไปสู่พืชได้ดี ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต

วิธีใช้ :

    ใช้รองพื้นก่อนปลูกพืชในอัตรา 50-100 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ หรือ ใช้ร่วมกับปุ๋ยอื่น เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ในอัตราส่วน สารบำรุงดินตราดินดี 3-5 ส่วน ต่อ ปุ๋ยอื่น 1 ส่วน ใช้ได้ทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืช

เหมาะสำหรับดินทุกประเภท ใช้ได้กับพืชทุกชนิด