ความต้องการธาตุอาหารของพืช

     ในจำนวน 17 ธาตุ ที่พืชต้องการใช้ในการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตพืช ธาตุที่ได้จากน้ำและอากาศมี 3 ธาตุ คือ คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ส่วนอีก 14 ธาตุได้จากดิน

     ใน 14 ธาตุนั้น มี 6 ธาตุที่พืชต้องการในปริมาณมาก คือ ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) โพแทสเซี่ยม(K) แคลเซี่ยม(Ca) แมกนีเซี่ยม(Mg) และกำมะถัน(S) แต่การใส่ปุ๋ยจะเน้นเฉพาะ N-P-K จึงเรียกว่า ธาตุอาหารหลัก ส่วนแคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม และกำมะถันนั้นส่วนใหญ่ที่ใช้ปลูกพืชในปัจจุบันมักไม่ขาด และเมื่อใส่ปุ๋ย N-P-K ลงไปในดิน มักมี 3 ธาตุนี้ปนลงไปด้วยเสมอ ซึ่งเรียกว่า ธาตุอาหารรอง ส่วนธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) ได้แก่ เหล็ก สังกะสี โปรอน เป็นต้น

     ถ้าพืชขาดธาตุอาหารใด ธาตุนั้นจะเป็นตัวจำกัดการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช